TORBALI FİLTRELER

Torbalı Filtreler

Torba filtreler- Jet Pulse Filtreler, kirli hava temizliği gerektiren özel ekipmanlardır. Toz partiküllerinin kuru olarak ayrılması için veya faydalı tozun akış havasından çıkarılması ve prosese geri kazandırmak  için kullanılırlar. Genellikle temizleme işleminden sonra filtre çıkışında  emisyon değeri  10 mg / m3'ten fazla değildir, işlem filtrasyonundan sonra havanın temizliği % 99.99'a ulaşır.

Bu filtreler, aşağıdakiler gibi çeşitli endüstri üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır:

Örneğin çimento endüstrisi, cam üretim ,metalürji, maden, gübre ağaç, dökümhaneler( metalik olmayan malzemelerin dökümhanede işlendiği bölümlerde); biyokütle yakma  ve atık yakma tesisleri işleminde,atık depolama ve berteraf tesislerinde v.b gibi birçok tesiste kullanılır

Torba filtresinin ana elemanı, değiştirilmesi gereken ve sıklıkla yıpranan filtreleme torbalarıdır.  Jet Pulse Filtre torbalarının  yapıldığı malzeme, kullanım koşullarına bağlı olarak seçilir. Bu gibi torbaları  güvenilir bir şekilde çalıştırılmasında malzemenin kalitesi ve dikiş önemli rol oynar, çünkü çalışma sırasında birçok rejenerasyondan geçerler, yani , farklı farklı temizleme operasyonları mekanizmalarından, basınçlı havanın darbelerinden ve darbe ile temizlemeden etkilenirler. Bu filtrelerin güvenilirliğini sağlamak için,  yüksek teknolojik özelliklere sahip olması ve dayanıklılık, sağlamlık ve dayanıklılık için testi geçmesi gerekir.

Jet Pulse Filtrenin yapılandırması oldukça basit bir bileşime sahiptir. İki bölümden oluşur (üst ve alt). Alt kısım, dikili dipli veya dipli olmayan açık ve kapalı olabilir.

Üst kısım açıktır ve genellikle sabitleme elemanları (yaylar, metal tespit halkaları ve diğer sızdırmazlık elemanları) içerir. Uzunlamasına dikiş, özel dikkat gösterilen bir bağlantı elemanıdır. Dikiş bir delme çizgisinden değil, birkaçından yapılır ve dikişin% 100 güvenilirliğini sağlar. Filtre bezinden daha büyük bir yüke dayanır.

Yüksek kaliteli manşonlar sağlamak için, bir dikiş filtresinin güvenilir çalışmasının yanı sıra, özel ekipman üzerinde yakaların, kabloların ve yayların dikilmesi yapılır.

Filtre torbaları silindirik veya yuvarlak biçimlidir ve filtre bezi veya iğne ile delinmiş kumaştan yapılır.

Filtre kumaşı, endüstriyel prosesin gerekliliklerini, kimyasal gaz ve toz karakteristiklerini, bir fabrikanın teknik özelliklerini karşılamalıdır.

Filtre torbalarının yenilenme yolları (temizleme):

Hava, ters itilerek temizlenir

Toplanan katıların uzaklaştırılması için hücrelerde sürekli düşük basınçlı hava akımları kullanılır.

Tozdan temizlik için mekanik sallanma veya titreşim hareketleri gerçekleştirilir.

Katı parçacıkları gidermek için yüksek basınçlı havanın sıkıştırılmış akışları kullanılır.(Darbe rejenerasyonu) Bu tip temizleme, metal çerçeveli manşonlarda kullanılır.

Toz ile birlikte gaz filtreleme:

Toz filtrelerinde asıl amacı tozların filtrelenmesi olsa da bazı durumlarda az miktarda tehlikeli toksit gaz içeren ,

SOx, NOx ve HC1 ve Hg gibi ağır metallerin buharı gibi kirleticilerde uzaklaştırılabilir.

Bunun gerçekleştirilme yolu ise kirleticilerin gaz halini değiştirerek gidermektir.

Çalışma metodu ise bir reaksiyon ve / veya parçacıklar üzerine uygulanan adsorpsiyondur.. Örneğin, HCI gazı oluşur

CaC03 ile reaksiyona sokularak katı CaCl2 parçacıkları oluşturulur ve bu parçacıklar daha sonra torbalı filtrelerde diğer tozlarla birlikte uzaklaştırılabilir.

Bu ve buna benzer proseslerde toplanan atıkların bertarafında çevre yönetmeliklerine uygunluğu kontrol edilir.

Toz Toplayıcı Filtre Torbası Çeşitleri

TORBALI FİLİTRELERDEN  maksimum  verimlilikte çalıştırmanız için ihtiyaç duyacağınız filtre torbası tipi, sahip olduğunuz prosesin  tipine uygun filitre elemanı seçilmelidir

Pamuklu dokuma:  Normal maksimum çalışma sıcaklığı 80 derecedir. 

Genelde  mekanik titreşim tipi kollektörlerde kullanılır, yaygın  uygulamalar şunlardır: temizleme odaları, atmosferik hava temizleme, ahşap işleme uygulamaları, çimento ve kaya ürünleri ve ortam havasını taşıyan diğer genel uygulamalar. Kimyasal direnci zayıf ve yanma özelliği  yüksektir. Pamuklu filtreler kuru, çevre şartlarında iyi kimyasal direnç sağlar ve mineral asitlerin ve oksitleyici maddelerin bulunduğu yerlerde önerilmez. Bu filtreler hem esnek hem de düz aşınmaya karşı iyi direnç sunar. Pamuk filitreler , statik yüklü tutmaya meyilli olduğu yerlerde mükemmel bir temizliğe sahiptir.

Polyester: Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 135 derecedir .

Polyester keçeler; kimyasallara, aşınmaya ve kuru ısı bozulmasına karşı çok iyi direnç sağlar. Günümüzde kullanılan en yaygın filtre torbası türüdür. Polyester kuru düşük  ısı uygulamaları için iyidir ve bu konuda Nome (Aramid) ve Teflo hariç diğer sentetiklerden daha üstündür. Polyester, nemli sıcaklıklarda  iyi bir seçim değildir ve belirli koşullar altında hidrolitik bozulmaya maruz kalır.

Polyester, yüksek konsantrasyonlarda nitrik, sülfürik ve karbolik asitler hariç çoğu mineral ve organik aside karşı direnç sunar. Zayıf alkalilere karşı iyi direnç gösterir ve düşük sıcaklıkta güçlü alkalilere karşı orta derecede dayanıma sahiptir. Polyester ayrıca çoğu oksitleyici maddeye karşı iyi bir dirence sahiptir ve çoğu organik çözücüye karşı mükemmeldir.

Bazı fenolik bileşikler için önerilmez. Yüksek sıcaklıklarda önerilmezler

Polipropilen:Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 80 derecedir. Polipropilen keçe, kimyasal ve nemin bulunduğu  uygulamalar için kullanılır.

Polipropilenler çoğu asit ve alkalilere karşı yüksek mukavemet, mükemmel direnç sunar. Liflerin pürüzsüzlüğü, sayesinde oluşan kekin torbadan kolay  ayrılmasına nedendir . Nem emilimi neredeyse yoktur.

Bu kumaş  hem mineral hem de organik asitlere karşı çok iyi bir direnç gösterir .Sodyum ve potasyum hidroksit hariç genel olarak alkalilere karşı iyi bir dirence sahiptir. Polipropilen ayrıca ketonlar, esterler ve klorlu hidrokarbonlar hariç çoğu organik çözücülere karşı oldukça dirençlidir.

Naylon: Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 120 derecedır . 

Naylon iğneli keçe  tipik olarak oldukça aşındırıcı toz uygulamaları için kullanılır. Çoğu koşulda alkalilere karşı iyi bir dirence sahiptir, ancak çoğu mineral oksit bozulmaya ve kısmi bozulmaya neden olur. Yüksek konsantrasyonlar ve sıcaklıklar tam bozulmaya neden olabilir.

Homo Polimer Akrilik Keçe: Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 130 derecedir.

Genel uygulamaları  şunlardır: Kurutucular, elektrikli fırın, alüminyum  ve birincil veya ikincil eritme. Kimyasal direnci çoğu mineral ve organik asit için yeterlidir. Poliamid ve polyesterlere göre bu konuda üstündür. Alkalilere karşı akrilik direnci, ipek ve yün gibi doğal protein lifleri hariç diğer lifler bakımından daha düşüktür. Akrilik, birçok oksitleyici maddeye karşı oldukça dirençlidir ve bu bağlamda poliamidlere ve protein liflerine göre üstündür. Kullanımda bulunan organik çözücülere karşı mükemmel dirence sahiptir. Genel olarak akrilik iyi asit direncine, hidrolize karşı yüksek dirence sahiptir

Aramid Nomex: Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 190 derecedir.

Aramid  iğneli keçe  için genel uygulamalar şunları içerir: Yüksek aşındırıcı toz uygulamaları, elektrik ark ocakları, yüksek sıcaklıklı kurutucular, katı yakıtlı kazanlar  ve yüksek sıcaklıkların mevcut olduğu kimyasal uygulamalar. Aramid, çoğu durumda alkalilere karşı iyi bir direnç sunar. Çoğu mineral aramid için, oksit ,bozulmaya ve kısmi bozulmaya neden olur. Aramid ortak organik çözücülere çok iyi dayanır. 

Fiberglas Cam Elyaf:  Normal sürekli çalışma sıcaklığı 270 derecedir. 

Genel uygulamalar: Çimento fırınları, yüksek sıcaklık kurutucuları, kömür kazanları, enerji santralleri ve elektrikli fırınlar. Cam elyafı çoğu aside karşı mükemmel bir dirence sahiptir, ancak hidroflorik asit tarafından saldırıya uğrar. Klorür, bromür ve siyanür gibi baz ve tuzların bulunduğu yerlerde önerilmez.  Zayıf esnek aşınma özelliklerine sahiptir

Polimid P84: Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 275 derecedir. 

Poliamid P84 iğneli keçe için yaygın uygulamalar şunlardır: Eritme ocakları, kurutucular, kömürle çalışan kazanlar, yakma tesisleri, fırınlar ve kalsinerler. P-84 yanmaz ve hidroskopik değildir. Bu keçe, düşük pH uygulamalarında daha uzun ömür sunar ve filtre yuvası arasındaki fark basıncının azaltılmasına yardımcı olur. Keçe, yüksek sıcaklıktaki uygulamalarda, asit saldırılarına karşı iyi çalışır ve esnek aşınmaya karşı dirençlidir. Bu ortamı kullanırken yüksek sıcaklıklarda alkaliden kaçınılmalıdır.


Rayton: Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 135 derecedir. 

Yaygın uygulamalar şunlardır: Kömür yakıtlı kazanlar, yakma tesisleri, akışkan yatak sistemleri, çimento fabrikaları, petrol ve gaz yakıtları, asfalt tesisleri ve Pulverize kömür enjeksiyon sistemleri. Rayton  hem asitlere hem de alkalilere karşı mükemmel direnç gösterir. Yüksek  şekilde çalışma yeteneğine sahiptir. Yüksek nem içeriği uygulamalarında ve çiğlenme noktası geçişlerinin sık olduğu yerlerde iyi çalışır. 

Teflon: Normal maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 275 derecedir. 

Genellikle yüksek sıcaklıklarda ağır kimyasal ortamlar için kullanılır. Yaygın uygulamalar arasında kömür yakıtlı enerji santralleri, çimento üretimi ve çelik dökümhaneler bulunur. Kimyasal direnç mükemmeldir ve aşınma direnci genellikle protein liflerinden üstündür.

Teflon  yüksek bir maliyete sahiptir ve genellikle diğer alternatifler başarısız olduktan sonra kullanılır. Teflon hem dokuma hem de iğneli  keçe türüde mevcuttur. Esneklik zayiftir zayif aşınma özelliklerine  sahiptir
Seramik filitreler:

dokuma ve iğneli keçe türü filitreleri karşılanmadığı 850 dereceye kadar olan yüksek sıcaklıktakı cam ergitme firınlar ve özel uygulamarda mükemmel sonuç verir
SİLİNDİRİK PULSE JET FİLTRE

    Silindirik Pulse Jet Filtre

PAKET FİLTRE

    Paket Filtre

MODÜLER PULSE JET FİLTRE

    Modüler Jet Pulse Filtre

KAMARALI PULSE JET FİLTRE

    Kamaralı Pulse Jet Filtre, Kamaralı Torba Filtre,Kameralı Torba Filtre
EN BAŞA DÖN

HER ZAMAN KONUŞMAYA HAZIRIZ

İLETİŞİM

©2019 MDSJ PROSES Tüm hakları saklıdır

Web Tasarım GLOBAL MEDYA

Web tasarım içeriğimiz ve web yazılımımız noter tasdiklidir. Kopyalanamaz ve çoğaltılamaz.